Robin Hood kurs hösten 2008Skyttarna som står på skyttelinje gör sig redo.

Alla foto: Peter LassanderI egen takt skjuter man tre pilar.När man har skjutit sina tre pilar
lägger man ner bågen.
OBS Med den utstickande plungern uppåt.

Vi väntar tills alla skjutit klart.

När skjutledaren säger "markera" får man gå fram och hämta sina pilar.

Två skjutlag turades om att skjuta.
Alla visade stor skjutglädje och väntade ivrigt på sin tur.