Snöläget 8 mars 2011

Även denna vinter har det snöat i Björnkärret.Som vanligt blir största snödjupet på skärmtaket i lä bakom stugan. Foto Roland Bexander

Taket har hållit men är knäckt. En bärande planka har fått ge vika för snötyngden.Vi har i alla fall sluppit inbrottsförsök och skadegörelse. Foto Roland BexanderFörmodligen pga den effektiva bevakningen av våra vakträvar. Foto Roland BexanderStora 20 m butten har falligt omkull. Foto Roland Bexander

Dess tak är väldigt stort och har för mycket överhäng framför butten. Snötyngden ger snedbalastning framåt och stöttorna bakom rycks upp och hela kalaset välter.
Vi måste göra om taket så dess tyngdpunkt hamnar rätt över butten och inte framför den.

Ett alternativ är givetvis att montera stöttor men de kommer att vara i vägen dels när vi markerar och dels när vi klipper gräset. Så det blir nog bäst om vi bygger om taket.Foto Roland Bexander

Roland har tagit bort hundratals med kg snö från det knäckta skärmtaket. Hoppas det klarar resten.