Röjning för Container 30 okt 2011Röjning av vägen dels fyra meter högt och en meter på varje sida om vägen. Fr v Pernilla Sjöswärd, Monika Svartvik, David Lindh och PA Sjöswärd.
Foto Owe Lindh

Skogsvägen måste röjas för att kunn ta emot en stor lastbil som skall frakta den beställda 20 fots containern.Martin Berglind röjer denna dag med såg.
Foto Owe LindhHandkraft räckte inte för alla hinder. Peter Bergkvist sköter motorsågen. Owe Lindh styr stammen.
Foto Owe LindhMonika Svartvik röjer längs vägen.
Foto Owe LindhUtlagd grund efter diverse röjning och grävning. Fr v Peter Bergkvist, David Lindh, Monika Svartvik, Martin Berglind, Pernilla Sjöswärd, PA Sjöswärd och Owe Lindh.
Nej, Owe gick verkligen inte runt med händerna i byxfickorna.
Foto Roland Bexander

Vägen och grunden klar och röjd. Leverans av container när åkaren bedömmer att skogsvägen är stabil nog att köra på. Dvs torr nog eller frusen utan snö.Avslutning med fika vid klubbstugan. Fr v Peter Bergkvist, Roland Bexander, David Lindh, Monika Svartvik, PA och Pernilla Sjöswärd och Martin Berglind.
Foto Owe Lindh