Underdrag utan strängvandring för Långbåge 120401Första april, ska man verkligen tro på sånt? Kanske måste vi det.

FITA, numera World Archery (WA) har gjort ändringar för långbåge som medger sådant som andra förbund redan tillämpar. Och observera dessa förbund har fler långbågeskyttar än WA. Så det är knappast särskillt befogat att kritisera desa ändringar. Snarare borde de applåderas att WA börjar delvis fatta hur långbåge används.

Även underdrag är tillåtet igen. Det var faktiskt tillåtet ett kort tag tidigare i samband med att träpilarna introducerades i regelverket för 3D. Vid underdrag skall pekfingret placeras mot pilen. Dvs underdrag ja men strängvandring nej.

Skytten får skjuta med mellandrag eller underdrag men ej byta under pågående tävling.

Man har även specificerat mera om hur fingerskyddet skall se ut.

Mellandrag
-skjuthanske
-tab utan fingerspridare
-tab med fingerspridare
Med andra ord precis som tidigare.

Underdrag:
-tab utan fingerspridare och utan mellandragsspringa, dvs en vanlig "rekurve"-tab
-skjuthanske om fingrarna sitter ihop!

Tanken är givetvis att man skall inte kunna ha kvar pekfingret vid pilen och samtidigt strängvandra med de andra fingrarna.

Inte tillåtet för långbåge är en tab med ankringsplatta, dvs den lilla hylla 90 grader mot själva tabben som fristillstabbar har på ovansidan. Vanligen är de skruvade på tabben. Måste alltså tas bort för långbågeskytte.

Fält eller skog?

Vi kallar skyttet i terräng för skogsskytte för vi skjuter det på banor som går i, jo just det, skogen. Här i Sverige har vi som bekannt gott om skog. Att så inte är fallet i många andra länder ser man av att terrängskyttet kalls där för Field=Fält.

Mot den bakgrunden är det kanske "logiskt" att vår så populära tävlingsgren då vi går på bågjakt i skogen och smyger på plastbyten numera skall ingå i Fält.

Vem bryr sig kan man tycka om 3D anses regelmässigt som en avfälling till Fält? Jo, se då gäller Fält-regler i första hand, bla. hur man skjuter vid pålen.

Tänk er ett mål på ett fält vid en Fält-tävling: Inte konstigt alls att två skyttar går fram samtidigt till skjutpålen och skjuter sina pilar. Gott om plats och så spar man tid desutom.

Tänk er nu ett spektakulärt nerförsmål ifrån klippan brant ner i ravinen mot ett vildsvin. Hur troligt är det att det finns gott om plats för två skyttar att sätta sina pilar samtidigt i samma mål?

Varför tror jag att denna regel inte kommer att bli den mest efterlevda i sommar på 3D-tävlingar?

World Archery (WA) nya regler from 120401 2 sidor (39 kb)

Förtydligande om Pilhylla Långbåge