Roland besöker 1 bsc in der Nordheide okt - nov 2007

De flesta skjuter olympiskt, dvs recurve med stabbar, klicker och sikte. Foto Roland Bexander

Roland Bexander bor under under två veckor i Buchholz några mil söder om Hamburg. Närmaste klubb är 1.b.s.c. Nordheide (utläses som "första båg skjutnings kubben i Nordheide").

Gäster är välkomna att träna hos dem. Vänligt och artigt bemötande från alla. Klubben saknar egen lokal och tränar i en sporthall (Welle) och två skolgymnastiksalar (Trelde och Tostedt) under vintern. Sommartid har man en utomhusbana i Kakenstorf. Där finns bl.a. en container med 3D-djur. Mer om detta senare.Buttar uppställda på en handsbollsplan. Skyddsnät längs hela gaveln. Foto Roland Bexander

En ensam långbåge platt på marken bland tinnar och torn. Foto Roland Bexander

Långbågen blev dock inspirerad av det fina sällskapet. Med koncentration och hög motivation sköt den ofta i nivå med alla andra. Det väckte viss förvåning och även frustration.1 x 1 m buttarna var etafomskivor sammanhållna av 2st M6 dragstänger på var sida. Överliggarna var 45 mm höga men klena. Hela butten är ganska lätt.

Ställningen är enkel och robust. Materialet är reglar c:a 95 x 35. Bulten direkt under butten var en vagnsbult med vingmutter.

Denna lossas och sättes sen fast på bakre benen. Därmed kan hela ställningen fällas ihop. Den blir då både lätt att transportera och lätt att förvara.

Den har dock en nackdel: När compoundskyttarna skjuter igenom kan de träffa träställningen som löper bakom butten ungefär en fjärdedel in från sidan.