Studiedfrämjandets Bågskyttekurs i Björnkärret maj 2007Sikte med stor koncentration. Foto Marcus Elmerstad

I maj 2007 hyrde klubben ut banan i Björnkärret samt pilar och bågar till Studiefrämjandet.
Två korta nybörjarkurser leddes av Roland Bexander.

I en av dem deltog Monika Svartvik. Tre år senare blev hon första kvinna i BK Fiskgjusen att erövra en SM-medalj.Focus på målet. Foto Marcus ElmerstadMarkera. Foto Roland BexanderLägg märke tiill det döda gräset som visar hur myckte Björnkärret bredde ut sig föregående vinter och vår.
Efterföljande år skulle tyvärr komma att slå denna nivå rejält. Foto Roland Bexander

Marcus deltog inte i kursen utan var en fotograf under utbildning som sökte sportmotiv.Foto Marcus Elmerstad