Grottskottet 2013

Grottskottet -12

Grottskottet -11

Domarkurs -10

Jakt & Fält DM -10

Tränarkurs 1 -09

Domarkurs hösten 2010Nytryckta regelböcker 2010 Foto Roland Bexander

Vårt distriktsföbund Östra Svealand arrangarar hösten 2010 en domarkurs. Läs Inbjudan

Kursansvariga:
förre förbundsordföranden Lars Liljenstolpe och nuvarande distriktsordförande Inger Gustavsson båda från Strängnäs.

BK Fiskgjusen står som värd för kursen. Vägbeskrivning.

Den består av tre sammanskomster.


Träff 1 Onsdag 29 sept teori i Röda rummetKursledaren är Ingrid Gustavsson och Lars Liljenstolpe båda från Strängnäs hälsade deltagarna välkommna. Foto Roland Bexander

De poängterade att domarens insatser är till för att skyttarna skall få en säker och rättvis tävling. Inte i första hand för att domarna skall utöva makt och dela ut varningar vid minsta antydan till misstag.

Lägg märke till eldsläckarens färg efter vilken rummet är uppkallat. Nää, ingen aning varför det heter så!Denna gång 12 sittande elever och en stående, Johnny Bengtsson Stokholm. Foto Roland Bexander

Inger och Lars gick igenom bl.a. hur regeler regleras och kommer till samt regelbokens delar och struktur.Lollo till vänster diskuterar med David Lindh. Foto Roland Bexander

Alla fick en provskrivning med frågor hämtade från A- och B-licensproven. Av humanitära skäl fick var och en rätta sin egen skrivning.Vänstra bordet från vänster: Emil Silverklint Kungsängen, Monika Svartvik, Martin Berglind och Debi Walker alla Fiskgjusen. Sen Berit Bergström Nyköping och Bertil Andersson Uven.

Högra bordet längst fram till vänster Peter Andersén, Mathias Nyberg båda Upplands Väsby, sen skymd David Lindh Fiskgjusen, Lollo Sköld och Kicki Emanuelsson båda Ulvarna. Foto Roland BexanderNästa gång i Röda rummet kokar vi kaffe i de vita garderoberna. De innehöll faktiskt ett litet pentry. Foto Roland Bexander


Träff 2 Onsdag 13 okt praktik i skjuthallen SpegelsalenInledning av Inger och Lasse. Foto Roland Bexander

Detta kurstillfälle genomfördes i vår skjuthall. Lasse och Inger började med en repetion/förhör av det som gicks igenom vid förra tillfället.Johnny Bengtsson förklarar sin pilberäkning. På första raden sitter fr.v. David Lindh Fiskgjusen, Johnny Bengtsson Stockholm och Bernt Andersson Nykvarn. Foto Roland Bexander

3 Spot

Johnny Bengtssons minnesknep vid pilbedömning när man skjutit för många pilar på en trespot tavla, tex sex pilar när det skulle vara en 3-pilsserie:

- Alltså tre för många, först drar man mentalt bort de tre övertaliga pilarna. Man väljer bort de med högsta poängen. Sen som straff drar man i tur och ordning bort den högsta pilen tills man dragit bort lika många pilar som man skjutit för mycket. I det här fallet tre st och kvar blir då 3 Miss att protokollföra.

Resultatet av Johnnys minnesregel blir helt korrekt även om reglerna inte formulerar det just på det sättet.. Kom dock ihåg att inga pilar får vidröras eller dras fysiskt innan markeringen är klar.

Regelverket säger att vid fler pilar på samma trespot skall endast den med lägsta poäng räknas. Övriga skall anses ingå i serien och protokollföras som Miss.

Resultatet är alltså noll poäng = Miss om man skjuter två pilar i en av tavlorna på en trespot.

Bygga banor

Domaraspiranterna delades in i fyra grupper som skulle bygga en bana var: jakt, fält, 3D och tavla inomhus.

En stor varierad mängd tävlingsmaterial fanns att tillgå. Förutsättningarna var en nationell tävling för vissa angivna klasser. Eventuellt saknat material fick man redogöra för muntligt samt ange hur många domare som erfordrades.

Senare gjordes individuella pilbedömningar av tavlor som Inger och Lasse preparerat.


Träff 3 Onsdag 20 okt examination i Röda rummetDomarutbildare Inger Gustavsson och Lars Liljestolpe rättar inlämningsuppgifter och skriftliga prov. Foto Roland Bexander

Sista kurstillfället inleddes med inlämning av hemuppgift två samt även inlämning av första hemuppgiften för dem som ännu inte gjort det.David Lindh och Debi Walker skriver prov. Foto Roland Bexander

Sen fortsatte examinationen med två prov. Ett som besvarades utan regelbok och ett med den.

Debis första inlämningsuppgift lyftes fram av kursledningen som den med de mest kompletta svaren. Debi vars modersmål är engelska var alltså den som lämnade in den bästa SVENSKA skriftliga redovisningen av svaren.

Roland gjorde klart denna veckas och förra veckans inlämningsuppgifter 02.20 på natten innan. Skriva svenska gick bra för honom men förmågan att läsa svenska mitt i natten kunde förbättras.

Svarade på frågan om minsta tavelunderlag utomhus med att minsta tavla är 80 cm. Visserligen riktigt att minsta tapet är 80 cm men man frågade efter minsta buttstorlek som skall vara 124 cm i diameter.Fr.v. Emil Silverklint Kungsängen kollar nallen. Ligger regelboken i den? Mattias Nyberg och Peter Andersén båda Upplands Väsby samt Bernt Andersson Nykvarn. Foto Roland Bexander

Kamraterna plitar på medans Emil redan självsäkert och snabbt lämnat in skrivningen. Inte utan anledning skulle det visa sig. Emil, Bernt och Berit var de enda med alla rätt på den sista skrivningen.Bertil Andersson, Uven hade laddat ner hela regelboken i pdf-format från förbundets hemsida till sin dator. Kicki, Lollo och Wiebe bläddrar manuellt. Foto Roland BexanderMonika Svartvik, Berit Bergström Nyköping och Martin Berglind gör sina domarprov med stor framgång. Foto Roland BexanderDavid Lindh har just fått Domardiplom av kursledningen. Debi och Monika applåderar. Foto Roland Bexander

Med god dator- och studievana var domarkursen inga problem för David.Martin på väg att få sitt Diplom. Foto Roland Bexander

Martin fick välförtjänt ta emot sitt domardiplom. Detsamma gällde för alla deltagarna på kursen.Vältummad regelbok med hemmagjort index. Förutom ett diplom fick våra nya domare ett förstorningsglas och en rödpenna att skriva varningar med! Foto Roland Bexander

Kursen syftade till att ge deltagrna förutom direkt kunskap om de viktigaste reglerna även god kännedom om reglelboken. Man skall snabbt kunna slå upp det som efterfrågas genom att man vet i vilken del av reglerna som aktuell frågeställningen behandlas.

Lars Liljestolpe och Inger Gustavsson genomförde kursen rutinerat och på ett inspirerande sätt. Omfattningen var lagom och upplägget väl disponerat. De fick eleverna att studera flitigt och alla blev var nöjda med kursen.

Några slamkrypare upptäcktes i skrivningarna och speciellt i reglerna. Men det innebär bara att nästa kurs blir ännu bättre.

Den kan rekommenderas till givetvis domaraspiranter men även för seriösa tävlingsskyttar. Alla vill väl vara säkra på att de blir rätt behandlade samt att de på rätt sätt kan utnyttja allt som är till fördel för det egna skyttet.

Skytte är mycket självfortroende. Är du säker på din sak behöver inte hjärnan bearbeta onödiga tvivel under en tävlingssituation.Knästående kursledaren Lars Liljenstolpe. Första raden fr.v. Debi Walker, Berit Bergström, Monika Svartvik, Kristina Emanuelsson, Wiebe Bearda, Bernt Andersson och Peter Andersen. Bakre raden fr.v. Roland Bexander, Bertil Andersson, Martin Berglind, David Lindh, Emil Silverklint, Lollo Sköld, och Mattias Nyberg. Foto kursledaren Inger Gustavsson

Om Lasse och Inger håller kurs igen. Gå på den! De är mycket bra lärare.

Ekvallen, Gustavsberg

Vägbeskrivning för resande mot Stockholm som kommer på motorvägen söderifrån .

- kör väg 222 mot Gustavsberg (går in i tunnel, den sk Södra Länken)
- efter drygt 20 km sväng av mot Gustavsberg

- i rondellen efter kyrkan sväng mot bensinstationen OKQ8
- mitt emot OKQ8 stor parkeringsplats. Parkera borta vid taket över ute-hockey-rinken.

WGS 84:N 59° 19.625', E 18° 23.705'
WGS 84 - decimal:59.32708, 18.39508
3 -"Röda rummet" ligger i huset mitt emot publikingången i den stora hockeyhuset Ekhallen.

D - skjuthallen "Spegelsalen" ligger till höger på andra våningen i den vita Sporthallen 100 m bortom "Röda rummet"

Inbjudan