3D regler i olika förbund

Långbågen

iu=ingen uppgift SBF & FITA3DIEAA 3DIBO
Material valfritt valfrittvalfrittiu
Längd 160 cm (dam+junior 150cm) "traditionell"iuiu
Vikt iu iuiuiu
Andra dimensioner iu passera 122 mm ringiuiu
Center- skjutande ja minst 1/8" ifrån iu minst 1/8" ifrån
Styrka iu iuiumax 90 p


Gemensamt för alla förbunden är att en långbåge inte får ha stabilasatorer eller sikten av något slag. Reglerna syftar till att förbjuda siktskalor på bågen eller något som kan användas till det.

Man förbjuder all text inklusive tillverkares namn och dragstyrka på överlemmen. Inte heller får det finnas några märken i materialet av något slag. Inte tillåtet är tex kvist, ådring eller lamineringar "om de kan användas som siktskala". Varning - en paragraf som kan ge upphov till olika tolkningar!

Tillverkarna märker också alltid bågarna på underlemmen helt enligt reglerna. Däremot är ju alla bågar gjorda av trä och lamineringar. Så gott som alla bågar har synlig ådring och/eller synlig laminering just i siktzonen. Oftast är dessa märken oprecisa och skulle därför inte fungera särskilt bra som siktskala vilket gör att bågen följer reglerna.

Men det gäller verkligen inte alla. Ådring och lamineringsskikt framhävs ofta medvetet av tillverkaren för att att ge bågen ett vacket utseende eller åtminstone ett unikt sådant. En strikt regeltolkning skulle därför underkänna många bågar som idag användas i tävling.Strängen

iu=ingen uppgift SBF FITA3DIEAA 3DIBO
Material valfritt valfritt valfrittiuiu
Färg en iu fleraiuiu
Nocklägen ett iu ettiuett
Drag mellandrag mellandrag pekfinger mot nockpekfinger mot nockpekfinger mot nock


Observera att reglen med pekfinger mot nock gör att man kan välja mellan- eller underdrag. Man säger nämnligen inte vilken sida av pekfingret som skall nudda nocken.

Gemensamt för alla förbunden är att man alltid skall skjuta pilen från samma läge på strängen. Vidare skall samma ankringspunkt alltid användas. Vare sig s.k. ansiktsvandring eller strängvandring är tillåten.

När bågen är strängad så får strängen inte vidröra lemmen på annat ställe än i strängskårorna.Pilen

iu=ingen uppgift SBF FITA3DIEAA 3DIBO
Material alu eller trä trä träträträ
Diameter alu max 9,3 mm iu iuiuiu
Vikt iu iu iumax 280 feet/s eller 5 grains/poundmax 280 feet/s eller 5 grains/pound
Spetsvikt iu 125 grains (dam+jun 100) iuiuiu


Med långbåge är det bara trä som gäller i hela världen. Med ett undantag: i Sverige får du även skjuta med aluminiumpilar.

Eftersom alla långbågar i praktiken ger en pilhastighet under 280 feet/s så är pilens vikt valfri i alla förbund.Avstånd och Poäng

iu=ingen uppgift SBF & FITA3DIEAA 3DIBO
Min avstånd 5 m iu5 miu
Max avstånd 30 m 30 m (33 yards)27 m(30 yards)27,43 m (30 yards)
Poängskala 5,8,10,11 5,8,105,8,10,11 (i final 12)5,8,10,11
Poäng för studs nej nejjaja


Verkar som om olika förbund är lite olika noga med omvandlingen från yards till meter!

Alla förbund har minst tre träffzoner:

lägre (5 p) kroppsträff (gäller ej klövar och horn)
mellan (8 p) träff i hjärt/lungområdet (lungformad markering)
högre (10 p) träff i mittringen i hjärt/lungan-markeringen.


Några förbund ger även poäng för den lilla ringen inuti centrumringen (11 eller i final tom 12 p).

Jag ber Er enträget att notera att hjärtat ALDRIG sitter mitt i lungan sett från sidan. Det existerar således ingen sk "hjärtring". Däremot finns det i lungan en MITTRING. Denna ring sitter inte alltid mitt i hjärt/lungmarkeringen.

Den sitter där lungan SETT UPPIFRÅN är som bredast. Och skjuter man i den på ett djur från sidan träffar man i lungan med längsta möjliga sårkanal. Det blir ett perfekt mycket snabbt dödande skott men djurets hjärta kommer att vara oskadat.

Med studs menas en ren tillbakastuds. Dvs pilen har ej kraft nog att fastna i djuret utan studsar rakt tillbaka. Kan inträffa vid skott med juniorbågar.

För pilar som slinter/studsar på sidan av målet ger inget förbund poäng.