Bågjakt

TavlaFältJakt3D Bågjakt på riktigtPapegoj- skjutning

Detta är en idrottsförening som bara sysslar med sportskytte och är ansluten till Riksidrottsförbundet precis som de flesta andra idrottsklubbar.

Flera av våra medlemmar är jägare ungefär som det är i nästan alla idrottsklubbar i hela Sverige oavsett idrott.

Som bågskytteförening hoppas vi att bågjakt i Sverige snart kommer att bli möjlig. Allt skytte oavsett vapen kräver att man övar mycket.

Vi ser positivt på möjligheten att värva flera skyttar till klubben.Vid bågjakt krävs först en vanlig Jägarexamen och dessutom en tilläggsutbildning, en särskild bågjägarexamen.
Utrustningen är vid jakt annan än vid sportskytte. Starkare bågar, andra sikten och viktigast av allt: tyngre pilar (minst 25 gram) med 25 mm breda skärande jaktspetsar.
Läs om Ålands regler.


Jakt med pil och båge är ännu så länge förbjuden i Sverige. Vill man jaga med pilbåge så behöver man dock inte åka så långt. Det räcker med att ta färjan till Åland.KronhjortAndra länder i grannskapet som har bågjakt är Danmark, Finland och Litauen. Bågjakten är mycket stor i Frankrike. Även tillåtet i Spanien, Portugal, Italien, Ungern och Turkiet.

Det kan nämnas att i USA finns det 3,2 miljoner bågjägare. De fällde tillsammans 1,1 miljoner hjortar under 2009 .

Avstånd vid jakt överstiger sällan 20 m. Jaktmetoder är smygjakt eller jakt från gömslen och jakttorn. Alla vilt, stora och små kan fällas med pilbåge. Vanligast i Amerika och Europa är jakt efter hjortdjur. I Afrika är det antiloper som är det viktigaste bytet.
Kudu
Foto Lasse Holmström
Eftersom bågjägaren måste komma mycket närmare viltet än krutjägaren så går det åt ungefär 10 gånger längre tid per fällt byte. Det är bågjaktens nackdel för jägaren. Därför blir bågjakt mest populärt i viltrika områden.

Fördelen med bågjakt ligger i den stora utmaningen att lyckas komma så nära bytet. För omgivningen blir det en minimal eller obefintlig störning jämfört med krutjakt. I tex Helsingfors finns ett koloniområde där all skyddsjakt på hare (drygt 100 per år) sker med pilbåge. Kan det vara ett tips för Solna och Stockholm vad gäller kaniner?

I Finland har bågjakt alltid varit tillåten. I Sverige har bågjakt varit tillåten sen urminnes tider fram till år 1938. Argumentet då mot bågjakt var att jakt krävder en mycket stark båge så blir det för svårt för de flesta att träffa bra.

Nu idag när compoundbågen med sikten finns så gäller inte detta längre. Åter igen jämför med USA: 3,2 miljoner bågjägare!

Vårtsvin
Fotoägare: Elin HanssonOm du vill lära dig att träffa säkert med pil och båge i skogsmiljö så ska Du bli medlem i BK Fiskgjusen. Det kan vi lara dig. Vi är duktiga på tävlingsgrenarna 3D och Jakt.

För mera information för vad som gäller riktig jakt så hänvisar vi till

Svenska Bågjägarförbundet


Men alla tycker inte om jakt på djur.

Det måste vi acceptera.

Vid bågjakt gäller det alltså att komma riktigt nära djuren. 2 min 26 sek. Här är ett exempel på en som är nära!

Alla älger litar enormt mycket på sitt känsliga luktsinne. Men med en mycket kraftig vind mot jägaren så kommer absolut ingen vittring fram till älgen.

Så när den kamuflerde jägaren och hans fotograf står fullständigt stilla kan älgen inte räkna ut vad den egentligen ser.
Träna seriös jaktpilsplacering på nätet.