Tidskriften Bågskytten

Tidskriften Bågskytten är Svenska Bågskytteförbundets officiella organ för alla landets bågskyttar, föräldrar och ledare. Tidningen behöver fler prenumeranter för att överleva. Vi uppmanar er till att stödja vår tidning.

Prenumeration
Utkommer tidskriften med 10 nummer per år inklusive 2 dubbelnummer. Ett i februari och ett i september.

Material till tidskriften senast den 25 i varje månad. Helst digitalt, gärna via email.

Läs mera.