Bågtyper

Långbåge

LångbågeRecurveCompoundJämföraTräpilarSelfnockVeteraner

Detta är den bågtyp som Robin Hood sköt med. Den är som namnet anger lång för att därmed kunna ge stor kraft åt pilen.

Denna båge skjuter man på klassiskt sätt, dvs utan hjälpmedel.

Vid långbågeskytte fattar man strängen med sk. mellandrag. Dvs man håller pilen mellan pekfinger och långfinger.

Denna bågtyp som är den äldsta är också den som tar längst tid att bemästra.

Man håller bågen lutad ungefär 15 grader. Därmed skymmer inte bågen målet och pilen ligger kvar på pilhyllan. Pilar av aluminium eller trä används. Alla fenor är av naturfjäder. Amerikanska kalkoner faktiskt.

Om man är högerhänt så håller man bågen i vänsterhand. Då är det en fördel att använda fjädrar från vänster vinge. Detta för att undvika islag av fjädern på pekfingrets ovansida. Det ger nämligen ett litet men smärtande skärsår. Man siktar bättre ju närmare pilen man håller handen.

Alla i vår klubb använder fjäder från vänstervingar eftersom klubbens fjädringsjigg som alla lånar har vänsterklämmor.

När man väl behärskar tekniken med sk instinktivskytte är detta den båge som man kommer snabbast till skott med. När man siktar instinktivt kan man även träffa rörliga mål.

Förutom i Bågskytteförbundets tävlingsklass Långbåge så används denna båge Vid medeltida tornerspel typ medeltidsveckan på Gotland och Bornholm. Inte mindre än tre av våra klubbmedlemmar har vunnit under medeltidsveckan på Gotland = Nordens största Långbågetävling.

Sen kan man faktiskt alldeles själv bygga en långbåge. Läs mera.


LångbågeRecurveCompoundJämföraTräpilarSelfnockVeteraner

Recurve

Denna båge har ytterändar som går i en kurva bakåt (kurva i retur = recurve). Bågen blir då kortare men kan ändå göras lika stark. Därmed var det möjligt att göra en kort och smidig båge som kunde avfyras från hästryggen. Dagens tävlingsbågar görs i fulllängd.

Handtaget, den så kallade stocken, är så mycket utskuret vid pilhyllan att pilen hamnar "mitt i" bågen mitt för strängen. Ytterligare en teknisk fördel jämfört med långbågen. Man håller strängen med underdrag, dvs alla tre fingrarna fattar under strängen.

Recurve skjuter man antingen på Klassiskt sätt med, dvs utan diverse hjälpmedel.

Eller vid Fristil även kallat olympiskt skytte med precisionshöjande hjälpmedel som sikten och stabilisatorer.


En modern recurve har löstagbara lemmar som skruvas fast på stocken. Denna bågtyp användas av både nybörjare och olympiska mästare.


LångbågeRecurveCompoundJämföraTräpilarSelfnockVeteraner

Compound

Uppfunnen av amerikanen H.W. Allen i januari 1966 och patenterad 1969 är detta den yngsta bågtypen.

Denna båge kan göras mycket stark och dessutom: Vid full draglängd minskar!! kraften som behövs för att hålla bågen spänd.

Strängen på vanliga bågar går som bekant från en spets på den ena lemmen till spetsen på den andra lemmen.

På Compounden kan strängen gå, håll i er nu, från en trissa (kallas kam) på den första lemmen och sen runt en trissa på den andra lemmen för att sen gå tillbaka till kammen och fästas där.

Samtidigt fäst i kammen är en sträng till (kallas kabel) som går direkt till den andra lemmen.
Kabelns uppgift är att vrida kammen så att strängens utväxling ändras.

Och detta är bara ett exempel. Det finns ett antal varianter på kammar och hjul.

På bilden en Hoyt Contender modell 2011 med justerbar styrka 30-70 pund och
draglängd 24 - 31,5 tum.

Denna båge skjutes vanligen i fri stil, dvs med alla precisionshöjande hjälpmedel som sikte, scope, release och lång stabb.Till höger ett sikte med micrometerjustering Shibuya CPXPå siktet sätter man ett scope. Här en Viper med libell, 6 x förstoring och en ljussamlande fiberoptik som korn.

Compounden är den bågtyp som har den högsta tekniska egenprecisionen.
I tävlingar är dragstyrkan begränsad till 60 pund men för jakt användes bågar på upp till 90 pund.

Fast träffa mitt i prick kan man givetvis göra med alla andra bågtyper också. Men då krävs det mera träning.Anders Fält i fullt uppdrag med sin Hoyt Contender med en handhållen tumrelease.
Foto Roland BexanderRoland Bexander med sin 71 punds jaktcompund Bowtech Tomcat och en handledsrelease.

Skillnad på ett jaktvapen jämfört med en båge för sportskytte: camoflagefärgad, kort stabb, pilkoger på bågen och jaktsikte. Det är en fördel i skogen om bågen har kort axelavstånd.Ett jaktsikte har flera siktpinnar inskjutna på olika avstånd. Vidare kan man ha en svag belysning inbyggd i siktpinnarna.

I en jaktsituation har man sällan tid att justera siktet för olika avstånd eller framför allt inte möjlighet att röra sig utan att skrämma iväg det tilltänkta bytet.

För att kunna röra sig smidigt i täta buskage samt kunna klättra upp i gömslen får inte siktet eller stabben sticka ut långt ifrån bågen.

En handledsrelease är givetvis typ 100 gånger mer praktisk än en handhållen när man smyger eller klättrar.

Läs mer om Bågjakt.

Se bilder på världens första compoundbåge .


LångbågeRecurveCompoundJämföraTräpilarSelfnockVeteraner

Jämförelse bågtyper

- Långbåge Recurve Compuond
ålder10-20.000 år 4.500 år
patent 1969
ursprungVästeuropa Mindre asien
USA
definitionspänd sträng ej mot lem spänd sträng mot lem
sträng runt rörlig kam
styrka män35 - 70 pund 30 - 45 pund
50 - 60 pund sport (jakt 60-90#)
styrka kvinnor30 - 40 pund 25 - 35 pund
40 - 50 pund sport (jakt 50-60#)
spänst i bågen långbåge* bättre pga bakåtspända lemmtoppar
överlägsen pga utväxling
centerskjutandenej ja
ja
vinkel vid skott15 grader 0 grader dvs vertikalt
0 grader dvs vertikalt
sikta instinktivt gappilspets strängvandring (sikte fristil)
sikte linser peep
pilaralu trä kolfiber alu
kolfiber alu
fenornaturfjäder plast
plast
nackdelarlång inlärningstid lägst precision klassiskt inga - fristil lite komplicerad
dyr komplicerad
fördelarsnabbaste skotten karisma enkel snabb inlärning
överlägsen precision lättast hålla uppspänd

* Moderna långbågar tillverkas med bakåtspända lemmar i avspänt läge. Närmar sig på så sätt recurve i spänst.Pilbågar

Gå till toppen av sidan