Medeltida Gillen

Gille är medeltidens motsvarighet till dagens föreningar och klubbar. De fanns överallt, på landet ofta uppkallade efter sockenkyrkans skyddspatron.

I städerna fanns det många gillen av olika slag beroende på medlemmarnas yrken och sociala ställning. T.ex. gillen för präster, hantverkare, köpmän eller bara allmänna gillen fanns.

Från början var deras huvudsakliga uppgift att ge medlemmarna skydd och stöd. Mot senmedeltiden blev samhällets förvaltning allt effektivare och förmådde bättre upprätthålla ordningen i riket. Därmed blev skyddsaspekten inte längre lika viktig för gillena.

Men medmänskligt stöd fanns det fortfarande behov av. Man besökte och hjälpte sjuka medlemmar. Man ordnade själamässor för avlidna så de lättare skulle passera skärselden för att komma till paradiset. Vid gillets skyddspatrons årsdag firades själamässor för under året avlidna medlemmar samt man hade gillets högtidsdag.
Motsvarar vad man idag skulle kalla årsmöte. Vid detta var de rituella skålarna, minnesdrickning ett obligatoriskt inslag. Denna drickning skedde i gillestugan, ett ord som nu vi ännu 800 år senare använder för en festlokal.

Eftersom gillena ofta hade katolska helgon som skyddspatroner så försvann de flesta under Gustav Vasas reformation under 1500-talet. De som överlevde tonade ner den religiösa sidan och blev rena sällskapsgillen.


Sankts Knuts Gille i Malmö verksam i 800 år

I handelsstäder södra östersjön finns Sankt Knuts Gille som ursprungligen var ett köpmanna gille. De har sina rötter i 1100-talets Danmark. Enbart fyra av dem överlevde reformationen: Malmö, Lund, Ystad och Flensborg.

Verksamheten har präglats av sammankomster med traditionella, högtidliga former. Men Gillets bröder och systrar samlades också under enklare former för att bland annat hälsa våren med val av Majgreve och med papegojskjutning.

I Malmögillets klenodsamling ingår en silverpapegoja från 1553 som numera hissas upp i taket vid gillets sammankomster. Det finns även en åldermannakedja i silver med papegoja, delvis från 1553.


Stockholmsgillen

Läs mer om Stockholmsgillen.Lästips: I medeltidens Stockholm av Göran Dahlbäck ISBN 91-38-09712-5

Läs om Fiskgjusens Årliga Papegojskjutning.

Läs mera om Papegojskjutning.