Tavla inomhus och utomhus

TavlaFältJakt3D Bågjakt på riktigtPapegoj- skjutningMan står på en skyttelinje och skjuter utomhus på fasta avstånd upp till 90 m.

Målet är en 10-ringad tavla.

Inomhus är avstånden vanligen 12 och 18 m. Även 25m kan förekomma.

Detta är den vanligaste tävlingsformen och också den som används i de olympiska spelen.


Fält

TavlaFältJakt3D Bågjakt på riktigtPapegoj- skjutningLiknar en jaktsituation lite mer än Tavelskjutning.

Man skjuter på en 5-ringad tavla utomhus i terräng. Avständen till tavlan är både kända och okända varierande mellan 5-60 m.

Tre pilar mot varje mål. Man kan alltså få max 15 p per mål.


Jakt

TavlaFältJakt3D Bågjakt på riktigtPapegoj- skjutning

Liknar en jaktsituation lite mer än Fältskjutning.
Man skjuter på en en tavla, sk tapet med djurmotiv. Centrumringen motsvarar ungefär lungområdet. Den står utomhus i terräng på okända avstånd.

Högst tre numrerade pilar skjutes mot varje mål. Missar första pilen målet får man skjuta pil nummer två.
Missar man även med den får man skjuta pil nummer tre.

Observera att endast en pil ger poäng och det är den första som träffar målet. Eftersom pilarna är numrerade så vet man i vilken ordning de träffade.

Fösta pil: Centrumring 20 p Kropp 15 p
Andra pil: Centrumring 15 p Kropp 10 p
Tredje pil: Centrumring 10 p Kropp 5 pInne i centrumringen finns en mindre ring som är compoundskyttarnas centrumring.
Öron, svansar och ben ligger utanför kroppsmarkeringen.

3 D

TavlaFältJakt3D Bågjakt på riktigtPapegoj- skjutning

En av de absolut roligaste, snabbast växande men också svåraste tävlingsformerna. Uppfunnen i USA för att ge deras många bågjägare övningsmöjligheter är detta den tävlingsform som närmast påminner om riktig jakt.Man skjuter på en 3-dimensionell nära fullskalig modell av ett vilt. Det finns tom älgar och bisonoxar! Utomhus i terräng på okända avstånd. Många mål placeras i branta upp- och nerförsbackar.
Endast en pil mot varje mål.

Innerring 11 p
- En mindre ring inuti Centrumringen. Finns bara på vissa mål.

Centrumring 10 p
- Denna ring skall sitta där lungan sedd uppifrån är som bredast i ett riktigt djur.
- En verklig träff här ger alltså snabbast möjliga blodtrycksfall.

Lunga 8 p
- En lungformad ring.

Resten av figuren 5 p (dock ej horn, klövar, hovar, klor och ev. bakgrunder)

För att de dyrbara figurerna som kostar mellan ett och tio tusen kr skall hålla längre är en del av dem försedda med en utbytbar del mitt i träffområdet.

En del figurer har träffområden både i bröstet och på sidan så att man kan skjuta på figuren från flera håll. Alla räknas. Man kan råka skjuta t.ex. en räv precis i sidan och faktiskt få höga poäng trots att man var svindlande nära en helbom.

Kuriosa: Träff i mittringen brukar av en del sportskyttar kallas träff i hjärtat. Fullständigt felaktigt ty det verkliga hjärtat sitter på de flesta djur långt fram i nederkant av lungområdet. Aldrig i mitten.

Beklagligt att en del på grund av okunskap sprider felaktig information. Speciellt med tanke på att denna tävlingsform kom till för att öka deltagarnas kunskap om hur djur ser ut på riktigt.Riktig Jakt då?

Detta är en idrottsförening som bara sysslar med sportskytte och är ansluten till Riksidrottsförbundet precis som de flesta andra idrottsklubbar.

Vill du läsa om bågjakt så klicka här.