Träning inomhus

Träning utomhus

Skogsbana

SkogsbananSe karta.

Orienteringskarta i skala 1:15.000 över området kan köpas vid Informationen i Coop Forum som ligger vid motorvägsavfarten söder om Gustavsberg.

Torsdagen den 26 maj 2011 kommer vi att arrangera en kvällstävling med 15 jaktmål i vår skog.

Vår bana är under renovering och ombyggnad.
Vissa buttar står inte vinkelrät mot skjutriktningen (ännu). Numrering och placering av några mål kommer att ändras. Oanvändna gamla buttar kommer att tas bort.

Runt Björnberget har vi:
- Österkanten 4 mål
- Höglandet 3 mål
- Norrsidan 3 mål
- Västbranten 7 mål
- Sydslänten 9 mål

Söder om skogsvägen har vi:
- Blåbärsskogen 4 mål
- Kärrdalen 3 mål

Se karta.

Numreringen utgår ifrån som i Stockholm ifrån Slottet, dvs vår klubbstuga. Lägsta nummer närmast stugan.

Björnberget runt

Österkanten 4 mål

1 Asp-allénLigger nära ängskanten. En skjutgata genom en mängd aspar. Lätt neråt, ganska mörkt mellan asparna. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 20 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 100 x 80
Tapet: orrtupp
Tak: ja
Pilfång: mjuk jord
Utgång: till vänster
2 Uppgången

Snett uppför.

Max avstånd: 18 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Två kaniner
Tak: ja
Pilfång: Jord under, sten ovan och på sidorna
Utgång: till höger upp på BjörnbergetBakom den nya butten står en gammal med wellpapp och dragstänger. Liten pressening ligger nu över pappen.

3 Balkongen

Vi står på en slät stor berghäll och skjuter mot målet som står på nästa etage en bit längre ner.Max avstånd: 15 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Fälthare
Tak: nej
Pilfång: jord
Utgång: till vänsterBakom den nya butten står en gammal med wellpapp och dragstänger i utmärkt skick.
Taket av masonit skadat men granen har skyddat väl ändå. Liten pressening ligger nu över pappen.
4 BjörkklämmanAlldeles brevid Mulleskolans stig som mynnar på ängen vid Skeviksgrottan står denna butt. Stadigt infäst i en tall med helt ett tak. Pappen är i utmärkt skick. Man skjuter plant, lite trångt men spännande mellan två träd.

Max avstånd: 40 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: Fasan och Nötskrika
Tak: ja
Pilfång: Jord och träd
Utgång: till vänsterExtra virke och extra dragstäner ligger under taket..


Höglandet 3 mål

Toppen av Björnberget är stor till ytan och mycket plan!

1 SlättenBerget är just här förvånansvärt plant och slätt trots att vi är nästan som högst. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 50 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Bergslejon eller även kallad Puma
Tak: nej
Pilfång: tyvärr mossiga stenar
Utgång: till höger

Bakom målet ligger en fallen pappbutt. Taket sitter numera på Björklämmans pappbutt.

2 Toppen70 m rätt väster om Slättens butt finns under tallen denna fallna pappbutt. Man skjuter från en bergklack som har en meterhög lodrät sida i sydväst. På denna klack ligger även Björnbergsmassivets högsta topp.

Vi snackar ungefär som Kebnekaise alltså. Fast delat med 100 förståss.
Foto Roland BexanderSkjutriktning: Söder
Max avstånd: 10 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: saknas
Tak: nej
Pilfång: stenrik jord
Utgång: till högerFoto Roland Bexander


3 GrandungenVi skjuter mellan några tallar med målet som står i en liten dunge. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 15 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Målad räv
Tak: nej
Pilfång: stenrik jord
Utgång: till vänster

Bakom den nya butten står en gammal med wellpapp och dragstänger i utmärkt skick och helt tak.. Där står också vår äldsta aktiva och tillika en utmärkt långbågeskytt i form av Bosse Lindberg.


Norrsidan 3 mål

1 KlapperstenarnaVi gör norrut över höglandet. När den börjar sänka sig hittar vi nästa butt bredvid ett antal klapperstenar. Där ligger denna fallna pappbutt. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 30 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: saknas
Tak: nej, sitter nunera på Grandungens pappbutt
Pilfång: stenrik jord
Utgång: till höger


2 NorrdalenPå bergets nordsida börjar denna lilla dal löpa ner. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 15 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Fyra målade tvättbjörnar
Tak: nej
Pilfång: jord
Utgång: till vänster


3 Andra dalenLite längre bort mot väster ligger en andra liten dalgång mycket snarlik Norrdalen.. Lätt utför. Anders Bergkvist håller pilen som visar utgångens riktning. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 30 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Målad räv
Tak: nej
Pilfång: jord och träd
Utgång: till vänster


Västbranten 7 mål

6 Korta StupetVy omedelbart nedanför stupet. Foto Roland Bexander

Vid bergets västra sida finns ett stup. Här har vi ett dubbelmål: Korta och Långa Stupet.
Från skjutplatsen går man till höger för att komma ner.

Skjutriktning: väster
Max avstånd: 12 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Målad räv
Tak: nej
Pilfång: jord och träd
Utgång: till vänster


7 Långa stupetNere till vänster syns en Korta stupets A-benslåda. Uppe till höger ute på hygget skymtar Långa stupets stora lamellbutt. Foto Anders Berkvist

Skjutriktning: väster
Max avstånd: 40 m
Butt: vinyllameller med stålband
Längd x bredd: 130 x 130
Tapet: Mård
Tak: ja
Pilfång: jord och sly
Utgång: till vänster


4 Stolpstubben

Söder om Långa Stupet lite närmare vägen dvs i riktning väster. Ligger ute på hygget c:a 100 m väster om Björnberget.Plan/lätt utförsskjutning. Vid skogsavverkningen 2007 så sparades en del av detta träd eftersom vi hade en butt fäst iden. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: söder
Max avstånd: 40 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: ingen
Tak: helt men svankande tak
Pilfång: Träd och mjuk mark
Utgång: till vänster
5 Tallklämman

Ligger uppe på Västbranten söder om Korta Stupet. Placering som övningsbutt för en ensam träningspatrull.Klämd mellan en tall och en gran sitter denna butt mycket stadigt. Foto Anders Berkvist

Max avstånd: 10 m
Butt: cellplast med dragstänger
Höjd x bredd: 85 x 70
Tapet: saknas
Tak: nej
Pilfång: jord under, träd på sidorna och berg ovanför
Utgång: till vänster


2 Skråklippan

Ligger vid foten av klippbranten nedanför Under granen.Man skuter lått uppåt på skrå.

Max avstånd: 40
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Saknas
Tak: ja
Pilfång: under och sidor mjuk mark, över klippa
Utgång: till vänsterUppe till höger i bakgrunden ligger skjutpålarna för Fallna Tallen.


1 Under granen

Ligger uppe på Västbranten söder om Tallklämman.Under en gran och alltså med bra väderskydd atår denna pappbutt. Pappen är i bra skick.

Max avstånd: -
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 85 x 80
Tapet: Saknas
Tak: granen
Pilfång: -
Utgång: till vänsterDetta är inget mål utan snarare en parkeringsplats. Butten räddades undan skogsavverkningen och ställdes som det skulle visa sig, väl skyddad under granarna.


Sydslänten 9 mål

Södra sidan av Björnberget som löper i nordost..

1 BjörnklippanLigger på den östligaste delen av sydslänten och synlig från vägen ligger Björnklippan. Den är alltså nära vår parkeringsplats precis bakom kärret. Vi skjuter snett uppåt mot det stenhårda berget. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 60 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: Björn
Tak: ja
Pilfång: Uslast tänkbara, enbart klippor.
Utgång: gå tillbaka ner 7 m, sen till högerPilfång: Klippa. Foto Roland Bexander

2 StenbackenÖst om Björnklippan. Vi skjuter snett uppåt i en stenig slänt. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 30 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: fasan och kanin
Tak: ja
Pilfång: Trästubbar och stenrik mark
Utgång: till vänsterFoto Roland Bexander


3 Hasa nerVi skjuter snett utför en klippa. Nedgång utföres med omsorg. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: söder
Max avstånd: 20 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: gaffelantilop
Tak: ja
Pilfång: Träd och mjuk mark
Utgång: till högerUppe på skjutklipporna finns pålarna. Foto Roland Bexander


4 KlätterklippanVi skjuter brant uppför. Klättring erfordras för att markera. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 15 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: nötskrika, korp, murneldjur, duva
Tak: ja
Pilfång: Klippor
Utgång: till vänster


5 Stora brantenVi skjuter snett utför en klippa. Foto Roland Bexander

Peter Bergkvist har gjort schabloner och sprutmålat direkt på en del av buttarna. Vanliga papperstapeter är snyggare inledningsvis men blir sen solblekta och förhoppningsvis sönderskjutna. Därmed ger de efter ett tag ett lite tråkigt och skräpigt intryck.

Skjutriktning: söder
Max avstånd: 30 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: målad räv
Tak: ja
Pilfång: Träd och mjuk mark
Utgång: till högerBakom A-butten står en utmärkt pappbutt som skall flyttas 80 m västerut till Sävängen.Uppe på skjutklipporna finns pålarna. Foto Roland Bexander


6 Höga stubbenPlan skjutning. Ligger söder om Starrängen. Placering som övningsbutt för en ensam träningspatrull. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: öster
Max avstånd: 25 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 100 x 80
Tapet: fält 60 cm
Tak: nej
Pilfång: Träd och mjuk mark
Utgång: till vänster


7 SävängenPlan skjutning över låglänt fuktig mark mot Sydslänten. Foto Roland Bexander

Skjutriktning: norr
Max avstånd: 50 m
Butt: wellpapp med dragstänger
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: caribu
Tak: ja
Pilfång: Träd och mark med mindre sten i
Utgång: till vänsterVid detta långhåll skjuter man över två fuktstråk där det växer blåsäv.Blåsäv är inte blå utan mörgrön möjligen ibland skimmrande att det blåa hållet.

Tydligaste skillnaden mot vanlig säv är inte färgen utan att axsamlingen hos Blåsäv har ett uppåtriktat stödblad som ser ut att fortsätta strået.

Nu är det så att blåsäv inte är en skogsväxt utan växer normalt endast i bräckt vatten!

Dessa växter är alltså ättlingar till den blåsäv som växte runt kusterna på vår skärgårdsö.

Landhöjningen (ungeför 50 cm / 100 år) fick med tiden Björnberget att hamna mer än 700 m från närmsta kust.

Sävängen ligger c:a 20 m över havet. Det betyder att med början för 4.000 års sedan fick Blåsäven gradvis vänja sig vid det allt mindre salta vattnet. Men den överlevde. Hepp!

Läs mera.


8 EnebackenPå västra sidan av bergets sydslänt står en stor lamellbutt. Vi står uppe bland enbuskar och skjuter lätt nerför. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 50 m
Butt: vinyllameller med stålband
Längd x bredd: 130 x 130
Tapet: Vildsvin
Tak: ja
Pilfång: mjuk jord
Utgång: till vänsterFoto Roland Bexander


9 Fallna tallenVäster om Enebacken ligger en mäktig tall som vinden fällt. Snett ner. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 15 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Målad nötskrika, orre och två fasaner
Tak: nej
Pilfång: lite sten, mjuk jord och träd
Utgång: till vänsterFoto Anders Berkvist

Foto Roland Bexander


Söder om vägen

Blåbärsskogen 4 mål

På norrsidan av Hermelinvägen som går upp till villaområdet Björnkärret löper två bergskammar. Sänkan mellan dem är bevuxen med tall och blåbärsris.

4 Torra hyggetVid skogsvägens början går vi söder ut upp på ett hygge. Däruppe på klipporna skjuter vi plant. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 30 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Målade orrar och fasaner
Tak: nej
Pilfång: jord under och berg på sidan och över tyvärr
Utgång: till höger.


3 BlåbärsställetSöder om och ovanför torra hygget ligger en dalsänka. Plant mål. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 35 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Varg
Tak: nej
Pilfång: Trä, jord och sten
Utgång: till vänster.Foto Roland Bexander

2 Stora stegetLängre österut i blåbärsdalen står (ligger?) nästa butt. Plant mål. Foto Roland Bexander

En skjutpåle är placerad på ett stort steg upp på stenkanten på norra sidan av dalen. Se upp för det stora torra trädet som lutar mot en tall.

Max avstånd: 35 m
Butt: wellpapp med dragstänger, inte bra skick
Längd x bredd: 120 x 120
Tapet: Älg
Tak: nej
Pilfång: jord och berg
Utgång: till vänster


1 Lilla brantenUtmed sydsidan av Blåbärsdalen löper en liten bergskam. Vi skjuter brant ner i dalen. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 8 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Målade fasaner
Tak: nej
Pilfång: Trä, jord och sten
Utgång: till höger. Vi går alltid till Blöta mossen härifrån.


Kärrdalen 3 mål

3 Blöta mossenNer från berget ut över blöta mossen. Lätt snett ner. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 50 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Björn
Tak: nej
Pilfång: mosse = oskadad men ack så försvunnen pil
Utgång: till höger


2 Skjut i fotenNer mot Kärrdalens lägsta punkt. Jo, lite brant är nog detta målet. Foto Anders Berkvist

Max avstånd: 5 m
Butt: A-benslåda med två skivor Sentasén
Längd x bredd: 100 x 100
Tapet: Mållade nötskrikor
Tak: nej
Pilfång: mjuk mark
Utgång: till höger


1 Kärr-allénMålet närmast klubbstugan. Ligger söder om vägen nästan mitt emot Björnklippan. I Kärrdalen nära Björnkärret går man in lite från vägen och skjuter lätt uppför söderut.
Marken är delvis dold av vegetationen. Foto Roland Bexander

Max avstånd: 50 m
Butt: vinyllameller med stålband
Längd x bredd: 130 x 130
Tapet: Björn
Tak: ja
Pilfång: berg
Utgång: tillbaka ner 5 m och till vänsterFoto Roland Bexander


Se karta.
Gå till Björnklippan.