Värmdö församling Konfirmander 060620


Bågskytteskola för konfirmander

Vi har här besök av ett 25-tal konfirmander från Värmdö församling.

De visade stort intresse och sköt av hjärtans lust med recurvebåge.

Efter ett tag satt pilarna bra i måltavlorna. I många fall riktigt bra.

Vi delade in oss i två grupper med två skjutlag i varje grupp.

Här väntar en grupp på sin tur framför klubbstugan.

Bågskytte där koordination och teknik är viktigare än styrka fungerade mycket bra för de kvinnliga skyttarna.

Längst bort i bilden syns Skevikgrottans klippor.
Foto: Roland Bexander