Papegojskjutning

TavlaFältJakt3D Bågjakt på riktigtPapegoj- skjutning

Läs om papegojskjutningen 2010.Vårterminsavslutning och vårfest. Huvudbonad är obligatoriskärna och gärna medeltidsinspirerade kläder.

Varje år utses en papegojkung. Vi korar även papegojdrottning, -prins och -prinsessa.
Läs om Fiskgjusens årliga papegojskjutningar.Papegoja vid Björnkärret 2006. Foto Roland Bexander

Fiskgjusens regler

Målet hängs i en stång så högt upp som möjligt. Träff krävs för att för att få skjuta på nästa längre avstånd. Tävlingen pågår tills bara en skytt träffar målet.

Första avstånd mycket nära, c:a 5-6 m. Fyra skyttar i taget. Vid träff går skytt direkt vidare till nästa avstånd. Varje skytt får högst tre pilar.

Andra avstånd ett par meter bakåt.
Kungar och drottningar får högst två pilar.Prinsar och prinsessor för högst tre pilar.

Tredje avstånd ett par meter bakåt
Alla får endast en pil.

Fjärde avstånd c:a fem meter bakåt
Alla får endast en pil. Observera att på detta avstånd börjar en del skyttar märka av fluflu-pilens högre luftmotstånd.

Femte avstånd c:a fem meter bakåt
Alla får endast en pil. Osv.

Om alla missar på ett avstånd blir det särskjutning på samma avstånd med en pil.


Frankrike 700-talet

En av de äldsta belagda papegojskjutningarna kommer från år 755, då Pippin den lille som den förste karolingiske kungen mönstrade sina trupper på ett s.k. maj-läger, Campus Maius.

Motsvarar Campus Martius enligt gammal romersk sed, men framflyttat till maj p.g.a. det kallare klimatet i Frankrike och Tyskland jämfört med Italien.

Till mönstringen hörde givetvis en hel del festligheter. En sådan där det militära ursprunget är tydligt är den s.k. papegojskjutningen, en tradition som levde ännu in på 1500-talet.

Namnet kommer av fågelfiguren föreställande en papegoja som man övar prickskytte mot. Den placeras på toppen av en mycket hög stång.


Papingo

En annan variant på att få fågeln ännu högre upp och dessutom på ett något enklare sätt var att utnyttja traktens högsta byggnad. Man placerade fågelfiguren på en horisontell stång som man stack ut från ett kyrktorn.

I England kallas det Papingo eller Popinjay och mest känd är nog skyttet i Killwinning.


Medeltida Gillen

I norden var det de medeltida gillena som höll traditionen vid liv.

Läs mer om gillena.


Stockholm 1400-talet

I ett stockholmsgilles rådsbeslut står bl.a. att segraren, den s.k. fågel- eller papegojkungen skulle bjuda på öl vid den efterföljande gillesdrikningen.

Mängden var bestämd: en läst öl - och vid vite inget mer!

Hur mycket är då en läst? Läs mer om Stockholmsgillen.


Sverige 1500-talet

Denna bok med många illustrationer skrevs av Olaus Magnus och utkom år 1555. Han var svensk ärkebiskop men katolsk så när Gustav Vasa gjorde Sverige protestaneiskt flydde han klokt nog landet.

Från sin exil i Italien skrev han senare denna bok om sitt saknade fädenesland. I den berättar han bland annat om den varje år återkommande vårfesten, den populära och spännande papegojskjutningen.

Läs om De Nordiska Folken


Visby, medeltidsveckanMedeltida papegojhalsband i silver
Fornsalen Visby

Foto Roland Bexander

Gutars bågskyttar arrangerar årligen papegojskjutning och bågskyttetävlingar under medeltidsveckan. Ett flertal Fiskgjusar har utmärkt sig med framskjutna placeringar genom åren.

T.ex. Skelöga, även kallad Peter Skelöga, vann 2008. Andra Fiskgjusar som vunnit papegojskytte i Visby är Jan Långe, Owe Bildmakare och Roland Handfaste.
Läs mera om Medeltidsveckan


Flu-Flu

Vid fågeljakt när man skjuter pilarna upp mot himmelen är det viktigt att man använder s.k. flu-flu-pilar.

En normal pil kan om den missar målet sticka i väg bortåt 200 m. Vad är Fluflu?
Till Fiskgjusens Årliga Papegojskytte