Grottskottet 2013

Grottskottet -12

Grottskottet -11

Domarkurs -10

Jakt & Fält DM -10

Tränarkurs 1 -09

Tränarkurs Steg 1 hösten 2009Vårt distriktsföbund Östra Svealand arrangarade hösten 2009 en Tränarkurs Steg 1. Sammanhållande var förre förbundsordföranden Lars Liljenstolpe och nuvarande distriktsordförande Inger Gustavsson båda från Strängnäs. Även Yngve Malmström, Södertälje som compoundexpert och Hatte Ziplies, Ulvarna som recurvexpert fanns tillgångliga för frågor.

Kursen består av fem tillfällen. Uppstart och avslutning gemensamt i Södertäljes fina skjuthall samt tre tillfällen som en studiecirkel hemma i klubban. Kursmaterialet är helt inriktat på recurve. Lite om compound finns flyktigt beskivet.

Långbåge nämns att den existerar. I övrigt kan långbåge informationen rätt träffande beskrivas med det spanska order nada.

Det som står om recurve är däremot bra skrivet och intressant. Denna kurs kan därför rekommenderas till alla oavsett bågtyp och oavsett om man vill verka som tränare eller ej. Kort sagt bra för alla skyttar.

Fast mer rättvisande namn på kursen vore "Grunder för recurveskytte".

Eftersom BK Fiskgjusen skickade hela sju deltagare så behövde vi inte slå oss ihop med någon annan klubb för att bilda en grupp.

Att träna bågskytte är som att lära själen flyga. Alla foto Roland Bexander

Nej, ingen flyglektion utan detta är ett delmoment i Koreas chefstränare mr Kims upplägg för att lära nybörjre rätt grundställning.

Har drar man strängen. Lägg märke till helt sluten fotställning.

Sluten kallas det när man står helt vinkelrätt mot skjutställningen. Inget av bröstets framsida är riktad (öppnad) mot målet.

Detta är tvärt emot den svenska mera öppna modellen av skjutställning. Korea är så offantligt mycket bättre på främst fristilskytte med recurve att det känns inte särskilt trovärdigt om någon ens skulle kunna påstå att den svenska modellen är bättre.

Fast hör och häpna, så står det i kursmaterialet!!!Deltagarna var elever och lärare omväxlande. Här genomför Bosse intrimning under ledning av Owe.Monika gör en sträng, David och Owe håller på med en och Bosse och Tommy gör en tredje sträng. Eftersom samtliga deltagare skjuter mest långbåge gjordes många flätade strängar, även kallad flamlänsk eller på engelska flemish string.

Själva strängbrädorna hade vi själva gjort vid tidigare tillfällen.Bosse hade även gjort sig en strängbräda för lindade strängar. Här prövar han för första gången att tillverka en dacronsträng.

Owe Lindh har egen uppfödning av bågskyttar (tre söner skjuter i klubben).

Han är även BK Fiskgjusens svar på Leonardo da Vinci vad gäller apparatkonstruktion.
Efter att ha kört igen materialet om recurve-bågen övergick vi till något som helt saknas i steg 1: långbågar. Vi gjorde upp en teknisk specifikation över vara egna långbågar och pilar.Owes spinometer är en multimaskin för Spine, FOC, cresting och riktning.

Vi börjar med spine-mätaren. Pilen läggs på två stöd som står 26 tum ifrån varandra. Under pilen ligger en tvärpinne som påverkar visaren. Man lossar stora låsskruven och därmed kan tyngden på två pund (908 gram) föras ner och den får böja pilen.

Tyngden är tillverkad av ett lämpligt järnrör som fyllts lagom med bly.

Om pilen då bågnar ner en tum har den spinen (svensk beteckning styvheten) 1.00. Visaren är graderad inte i spine utan i pund. Dvs sen visar direkt hur stark båge som pilen passar till.

Längst fram finns ett måttband. Omedelbart bakom detta dubbla rullstöd som hjälpmedel för cresting (måla perfekta ringar) och pilriktning.

Slutligen vid tyngdhållaren finns ett stöd där pilen kan balanseras för att hitta pilens balanspunkt. Med måttbandets hjälp kan man sen räkna ut ett mått på pilens tyngdpunkt kallad FOC (Front Of Center).Mattias Lindh i studietagen.Vi använde en dator för omvandling av kilo till pund och mm till tum.

Var och en noterade tekniska data om sin båge, sträng och pil. Totalt 29 olika mätvärden. Andra hjälpmedel var skjutmått och måttband. Våg för att mäta pilen med 1/100-dels grams noggranhet. Fjädervåg för bågstyrkan. Vi hann inte denna gång skjuta pilarna genom vår kronograf.Examensbeviset bestod i Svenska Bågskytteförbundets Tränarmärke.

För att efter genomgången kurs kunna kalla sig Klubbtränare krävdes dessutom:

- ta med sig och visa upp en egenhändigt gjord sträng
- lämna in ett gemensamt dokument som beskriver första träningstillfället för nybörjare

Vår grupp bestod av: Roland Bexander cirkelledare, David Lindh, Mattias Lindh, Owe Lindh, Bo Lindberg, Tommy Ringkvist och Monika Svartvik.

Vi kallade vårt examensjobb: BK Fiskgjusens första nybörjarträning