Om oss

BK Fiskgjusen är en bågskytteklubb på Värmdö som startades 1995. Idag skjuter våra medlemmar alla bågtyper aktivt. BK Fiskgjusen håller inomhus till i Gustavsberg Sporthall, medan vi utomhus håller till vid Björnkärret i närheten av Skeviksgrottan.

Allmän information

Bildad: 1995-05-22
Föreningsnummer: 31583-10
Postadress: c/o Jonas Hellsén, Tranarövägen 93, 13464 Ingarö
Telefon: 0733993044
E-post: info@bkfiskgjusen.se
E-post fakturor: ekonomi@bkfiskgjusen.se
Bankgiro: 637-3393
SWISH: 1230713602
Organisationsnummer: 802456-1394

Styrelse och övriga roller

Styrelse 2024

Ordförande: Jens Hamedal
Sekreterare: Jonas Hellsén
Kassör: Carina Hässelbarth
Materialförvaltare: Peter Bergkvist
Ledamot: Tony Österman
Suppleant 1: Markus Savlin
Suppleant 2: Cilla Hansson

Övriga roller

Revisorer: Roland Bexander tillkallande, samt Tomas Nylund suppleant
Valberedning: Magnus Nilsson (tillkallande.) och Michael Pettersson
Webbredaktör: Jonas Hellsén
Låsansvarig: Magnus Nilsson
Nyckelansvarig: Peter Bergkvist
Tävlingsansvarig: Jonas Hellsén
Medieansvarig: Jonas Hellsén
Junioransvarig
Ansvarig för Spegelsalen
Ansvarig för tavelbanan: Tavel och gräsgruppen
Ansvarig för 3D-banan: 3D- och Jaktgruppen (Huvudansvar Peter Bergkvist och Tony Österman)
Ansvarig för fältbanan: Fältgruppen (Huvudansvar Stine Åsell och Jonas Hellsén)
Utbildningsansvarig

Ansvariga tränare:

 • Tony Österman (huvudansvarig måndagar)
 • Fredrik Anders, Peter Cederblad (huvudansvarig tisdagar)
 • Peter Bergkvist, Tony Österman, Jonas Hellsén (huvudansvarig Robin Hood)
 • Jonas Hellsén (huvudansvarig torsdagar)
 • Martin Berglind (huvudansvarig lördagar)

Hjälptränare:

 • Michael Pettersson
 • Markus Savlin

 

Historik

Bågskytteklubben bildades 1995 i Gustavsberg och blev medlem senare samma år i Svenska Bågskytteförbundet den 22 maj under namnet Värmdö Bågskytteklubb.

Medlemmarna tyckte dock efter ett tag att namnet visserligen var korrekt men kanske inte så originellt.

Bågskytteklubbarnas namn är av vissa olika typer: Antingen med ortens namn eller med naturanknutning, pilar eller fjädrar.

fiskgjusev

Eftersom flera av föreningens grundare då bodde på Fiskgjusevägen i Gustavsberg så gav det inspiration till klubbens nya namn.

bklogo

1999 bytte klubben namn till BK Fiskgjusen.

Klubbens inriktning är i första hand att tillhandahålla ett trevligt fritidsintresse och god kamratskap. Det skall vara roligt och trivsamt att skjuta med pilbågar av olika sort och på olika sätt. 

Många tycker också att det är mycket roligt att träna mycket och en del av dem har blivit aktiva tävlingsskyttar på  elitnivå. Klubben uppmuntrar till deltagande i tävlingar.

Vi välkomnar unga skyttar och c:a hälften av våra medlemmar är ungdomar.

Alla börjar vanligen med att skjuta recurvebåge som är de olympiska spelens bågtyp. Givetvis skjuter vi också långbåge och compound.

Just långbåge som är den äldsta bågtypen, men också den allra svåraste att bemästra, har många i klubben fastnat för.

Största tävlingsframgångarna för klubben har kommit i Långbåge med flera distriktsrekord, flera Svealandsrekord och flera svenska mästare och två guld i Europamästerskapen.

3d-jsm-prispall 

 Sveriges första juniormästare i 3D Långbåge blev Mattias Lindh BK Fiskgjusen i Karlstad 2006

070908-3dem-peter-guld-em

Sveriges första individuella Europamästare i 3D Långbåge.

Den 8 sept 2007 avgjordes den individuella finalen i 3D i Moosburg i Österrike. Guld till Peter Bergkvist BK Fiskgjusen.  

Dagen innan hade han vunnit guld i lagtävlingen med sin långbåge.

bkf-logo-2008

2008 fick vi en ny logga i design av Cecilia Bexander

Sveriges mest framgångsrika klubb 2011 enligt Svenska Bågskytteförbundets verksamhetsberättelse med lista erövrade SM-titlar:
BK Fiskgjusen 10 SM Guld

Det blev sex st med långbåge och fyra st med klassisk rekurv, numera kallad barebow.

Vi erövrade 27 (tjugosju) SM Guld 2011-2014. Bäst i Sverige.  T.o.m. 2018 har klubben erövrat 49 SM GULD.

2018 flyttades vingarna in i cirkeln.

För att få så bra plats som möjligt på en präglad medalj.

Onödigt vetande: Varifrån kommer ordet “GJUSE”?

Drogpolicy

Drogpolicy

(uppdaterad 2021)

Vi arbetar för gemenskap, idrottsutövande och social fostran. För oss är det viktigt att främja positiva och trygga miljöer där våra barn, ungdomar och vuxna kan utvecklas, såväl idrottsligt som socialt, kulturellt och psykiskt. För oss ingår alkohol, tobak, narkotika och doping inte i en sådan miljö.

Inledning

Alkohol, tobak och andra droger påverkar idrottsprestationen negativt. För barn som växer upp i en otrygg hemmiljö kan idrottsföreningen vara en trygg plats. Det kan också finnas vuxna ledare eller föräldrar som lagt ett missbruk bakom sig. För dem är det extra viktigt att föreningen fungerar som en plats fri från alkohol, narkotika, doping och tobak.

Inriktning

BK Fiskgjusens inställning och inriktning till alkohol och andra droger är entydig. Totalkonsumtionen av alkohol och andra droger och därmed dess medicinska, ekonomiska och sociala skadeverkningar ska minska. Allt ickemedicinskt bruk av läkemedel, narkotika och dopningspreparat är ett missbruk som skall behandlas.

Övergripande riktlinjer

 1. BK Fiskgjusen skall bidra till att utvecklingen av en hälsosam livsstil bland barn, ungdomar och vuxna främjas.
 2. BK Fiskgjusens barn, ungdomar och vuxna skall erbjudas trygga och drogfria miljöer.
 3. BK Fiskgjusens tränings- och tävlingstillfällen skall vara alkohol- och drogfria.
 4. BK Fiskgjusen skall bidra till att öka kunskapen om de negativa effekterna som droger har på idrottsprestationer samt socialt i samhället.
 5. BK Fiskgjusen följer de lagar och regler som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, doping och tobak.
 6. Vi är restriktiva vid val av sponsorer som uppmuntrar till ökad alkoholmkonsumtion.
 7. Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion under träning och tävling.

Åtgärder vid misstanke om missbruk

Vid misstanke om missbruksproblem skall ansvarig ledare:

 • Utan dröjsmål ta initiativ till ett personligt samtal om problemen.
 • Tala om för berörd att misstanken finns och varför den finns.
 • Om misstanken bekräftas, medverka till stöd och uppmana personen att söka behandling.
 • Om misstanke berör medlem i annan klubb, ska kontakt tas med ordförande för den organisation och lämna beskrivning om vidtagna åtgärder och observationer.

Tänk på att!

 • Det är olagligt att köpa alkohol till minderåriga, det vill säga ungdomar under 20 år.
 • Aktuell dopinglista finns på närmaste Apotek eller på RF:s hemsida www.rf.se/antidoping/dopinglistor/
 • Kosttillskott kan innehålla dopingklassade preparat. Läs mer på www.rf.se/antidoping/kosttillskott
 • Hantera ditt eventuella tobaksbruk med omdöme inför andra.
Regnbågsbindeln

Regnbågsbindeln gör skillnad

BK Fiskgjusen vill gärna visa sitt ställningstagande för ett inkluderande idrottsutövande. Därför erbjuder vi våra medlemmar möjligheten att bära RF’s regnbågsbindlar. 

Varför gör regnbågsbindeln skillnad?

Precis som RF, vilket vårt huvudförbund (Svenska Bågskytteförbundet) är medlemmar i, anser vi att användningen av regnbågssymboler är ett sätt att uttrycka den värdegrund idrotten vilar på. I ”Idrotten vill” finns beskrivet att alla har rätt att vara med. 

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oav­sett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättnin­gar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”

Från början var regnbågsfärgerna ett sätt att visa att all kärlek är lika mycket värd och att alla ska få vara den de är och identifiera sig som de vill. Det handlade om att om hbtq-personers rättigheter. På senare tid har regnbågsbindeln kommit att stå för något bredare, som öppenhet och mångfald. 

Idag använder många föreningar, idrotter, världen över, rengbågsfärgade symboler, flaggor och armbindlar för att aktivera och tydliggöra värdegrunden som vi vill att idrotten ska vila på. Att visa upp sin värdegrund tydligt genom regnbågsbindeln spelar stor roll för både personer i HBTQ-världen, men också för människor som av olika skäl inte känner att dom passar in i idrottsvärlden. 

På så sätt kan vi visa att vår förening står upp för dessa människor. 

Bågskytte för alla, alltid!

FAQ

Vädret på utomhusbanan

Prenumerera:

Användare av:

Pin It on Pinterest