När man frågar en skytt som börjat förstå bågteknik i grundläggande drag om vad som påverkar mest när du ”släpper en pil” får man oftast svaret ”Släppet” eller ”Mentalt”. Det är ju egentligen inte fel, men för att förstå måste vi gå in på grunden och dela upp det i mer grundläggande delar. 

Den här gången kommer vi prata om det första svaret. Släppet. Är släppet viktigt? Ja, i allra högsta grad. Men för att förklara varför måste vi dela upp deta hela. 

För att få det vi kallar ett bra släpp så krävs något väldigt grundläggande. Ett korrekt drag med rygg och axlar. Och för att få ett bra såkallat ”ryggdrag” så måste vi gå till grunden där och förstå hur man måste börja för att få ett bra ”ryggdrag”. Och där landar vi i något som heter linjering. Utan korrekt linjering så kommer vi aldrig få till ett bra släpp. 

Det är också viktigt att förstå att det inte spelar någon som helst roll vilken bågtyp vi skjuter. Detta gäller alla bågtyper. Många, om inte alla, av bågskyttets grundpelare gäller just alla bågtyper. Alltid. När man har lärt sig grunderna, och förstår dessa, kan man börja justera för att passa den enskilda skytten. 

För att förstå linjering på både en grundläggande nivå, men även en nivå som riktiar sig till de som skjutit ett tag har vi hittat en film av OS-skytten Jake Kaminski. Vi delar den nedan. 

Nedan följer en film om hur man kan förbättra sin linjering:

 

 

Och en till film om rörelse jämfört med muskelstyrka:

 

Avstånd, klasser och skjutpålar
Hur noga är Hollywood på att porträttera bågskytte på ett bra sätt?

Pin It on Pinterest