Det var ett riktigt kallt, snöigt, hagligt och regnigt väder som bjöds nere på ängen idag. Det var däremot ovanligt många som slöt upp. 

Mötet flöt på utan några som helst tveksamheter och vi tycker det var kul att vi alla som var med var överens. Härmed startar alltså ett nytt styrelseår med nya styrelsemedlemmar. Stämman valde styrelse enligt följande;

 • Ordförande: Janne Huzelius, nyval 1 år.
 • Kassör: Owe Lind, nyval 2 år.
 • Sekreterare: Jonas Hellsén, fyllnadsval 1 år.
 • Ledamot: Peter Bergkvist, omval 2 år.
 • Ledamot: Matte Welander, kvarstår 1 år

Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år enligt följande;

 1. Markus Savlin
 2. Janne Liljegren
 3. Cilla Hansson
 4. Ingar Arnekleiv

2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 • Omval Charlott Liljegren
 • Omval Michael Pettersson

2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

 • Omval Magnus Nilsson, ordförande och sammankallande.
 • Nyval på Jens Hamedal.

Protokollet, resultaträkning samt verksamhetsberättelse kommer att publiceras i avsnittet dokument här på hemsidan. 

Arbetsdag 19/6 2021
Skytte, skidor och korv

Pin It on Pinterest