BK Fiskgjusen vill gärna visa sitt ställningstagande för ett inkluderande idrottsutövande. Därför erbjuder vi våra medlemmar möjligheten att bära RF’s regnbågsbindlar. 

Varför gör regnbågsbindeln skillnad?

Precis som RF, vilket vårt huvudförbund (Svenska Bågskytteförbundet) är medlemmar i, anser vi att användningen av regnbågssymboler är ett sätt att uttrycka den värdegrund idrotten vilar på. I ”Idrotten vill” finns beskrivet att alla har rätt att vara med. 

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oav­sett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättnin­gar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”

Från början var regnbågsfärgerna ett sätt att visa att all kärlek är lika mycket värd och att alla ska få vara den de är och identifiera sig som de vill. Det handlade om att om hbtq-personers rättigheter. På senare tid har regnbågsbindeln kommit att stå för något bredare, som öppenhet och mångfald. 

Idag använder många föreningar, idrotter, världen över, rengbågsfärgade symboler, flaggor och armbindlar för att aktivera och tydliggöra värdegrunden som vi vill att idrotten ska vila på. Att visa upp sin värdegrund tydligt genom regnbågsbindeln spelar stor roll för både personer i HBTQ-världen, men också för människor som av olika skäl inte känner att dom passar in i idrottsvärlden. 

På så sätt kan vi visa att vår förening står upp för dessa människor. 

Bågskytte för alla, alltid!

Pyssel och arbetsdagar
Funktionärer till Grottskottet 2023

Pin It on Pinterest