Din draglängd beror av din armlängd, din axelbredd och hur mycket du ryggdrag du har.

Ungefärlig draglängd

Armlängd och axelbredd mäter man lätt med den s.k. vingspannsmetoden. Sträck ut armarna rätt ut åt sidan på ett normalt sätt. Ingen översträckning. Låt en kamrat mäta från den ena spetsen av långfingret till långfingerspetsen på den andra handen. Sträck dig inte extra mycket. Det mått du får fram dividerar du med 2,5. Då har du fått en uppskattning av din draglängd. Eftersom den här mätmetoden inte tar hänsyn till viket ryggdrag just du har i dina muskler så är resultatet bara ungefärligt. Oftast aningen för långt faktiskt.

Vanlig draglängd

Din riktiga draglängd mäter vi med en i tum graderad specialpil. Skytten skjuter ett antal vanliga omgångar med vanliga pilar för att värma upp. drag-langd-rosecity-archery Bild Rosecity Archery Sen får skytten lägga på mätpilen och en kamrat läser av draglängden.  Detta upprepas ett antal gånger så man ser att det är den normala draglängden man läser av. Avläsning sker vid bågens ryggsida. Enkel och tydlig mätpunkt. Tex en tillverkare som e-bågen mäter på detta sätt

Traditionell draglängd

Det finns en annan definition som kallas “Traditionell draglängd”. Den är i från nockens strängskåra till pilens pivotpunkt. Dvs vanligen kring mitten av pilhyllan på en långbåge.

AMO draglängd

amo-drawlength Sen har vi en standard från USA som kallas AMO. Förkortningen står för Archery Manufacturers and Merchants Organization. De har fastlagt ett antal standardvärden. AMO böt namn 2003 till ATA (Archery Trade Association). Draglängd AMO är: traditionell + 1 3/4 tum. Dvs då hamnar man i praktiken nära ryggsidans ytterkant. En båges dragstyrka anges vid 28 tums draglängd. Vill man räkna ut styrkan vid en annan draglängd finns följande formel: Dividera angiven bågstyrka med 20. Då får man hur mycket en tums förändring av draglängden ger. Exempel en båge på 40 pund vid 28 tum: 40 / 20 = 2 pund per tum. Vid draglängd 30 tum bli det 2 tum över standard: 40 pund + 2 x 2 pund = 44 pund. Vid en draglängd på 26,5 tum blir 1,5 tum under standard: 40 pund – 1,5 x 2 pund = 37 pund. Ungefär.

Pillängd

Som pillängd väljer man sen draglängd + ungefär en knapp tum.

Fiskgjusen

En riktig fiskgjuse har ett vingspann på 145–170 cm och väger 1400–2000 gram. Vad väger du? Lite mer kanske?

Stränglängd
Hur du bygger egna pilar i kolfiber eller aluminium

Pin It on Pinterest